سفارش تبلیغ
صبا
http://www.khoshiichat.tk
در سختی، دوست آزموده می شود . [امام علی علیه السلام]