سفارش تبلیغ
صبا
http://www.khoshiichat.tk
برترین سخن، ذکر خداوند متعال است و اساس حکمت، فرمان برداری اوست . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]